شناسایی برهم‌کنشی سس‌های ایران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن (تابناک)، موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، پلاک 1، صندوق پستی: 19395/1454

چکیده

سس‌ها ، گیاهان انگل گلدار می‌باشند و شناسایی دقیق آنها از اهمیت خاصی برخوردار است. با استفاده از قابلیت‌های برنامه‌نوسی VB.net، یک نرم افزار تخصصی با عنوان ” سس های ایران “ طراحی و تدوین گردید. در این فناوری، اطلاعات نوشتاری، رقومی و توصیفی برای تعداد 34 شناسه شامل 18 گونه، دو زیرگونه و 14 واریته به‌همراه نقاط پراکنش آنها براساس روش کلیدهای شناسایی برهم‌کنشی تنظیم گردید. این نرم افزار در سیستم‌های عامل متداول نظیر Windows قابل اجرا می‌باشد و نسخه‌ای ویژه از آن جهت آشنایی بیشتر و دانلود در بخش نتایج این مقاله معرفی شده است. بدین‌ترتیب، با توجه به اهمیت بررسی تنوع و پراکنش سس‌ها، قابلیت‌هایی نظیر تسهیلات روزآمدسازی اطلاعات، امکان استفاده در شرایط میدانی، کاربرد حتی برای افراد غیرمتخصص، امکان تلفیق خصوصیات ریختی و مولکولی، ارایه گزارش‌های کارشناسی، ترویج بومی‌سازی دانش فنی شناسایی گیاهان انگلی و امکان توسعه برای شناسایی سایر علف های هرز و حتی انواع قرنطینه‌ای، در چنین ‌افزاری قابل تامل می‌باشد.

کلیدواژه‌ها