بررسی میزان کارآیی ترکیب‌های مختلف علف‌کشی در کنترل علف‌های هرز پهن‌برگ مزارع چغندرقند

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

2 عضو هیات علمی بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات خراسان رضوی

3 عضو هیات علمی بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات آذربایجان غربی