مروری بر گیاهان زراعی تراریخته مقاوم به علف‏کش: مزایا و معایب

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 هیات علمی دانشگاه ریو گراند دو سول، برزیل

4 هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد