مطالعه ویژگی‌های جمعیتی و پراکنش بروموس پرزدار (Bromus tectorum L.) به همراه سایر علف‌های هرز گندمیان در مزارع گندم خرم‌آباد

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه فردوسی مشهد

کلیدواژه‌ها