مروری بر کاربردهای عملی نانوفناوری در پالایش باقی‌مانده علف‌کش‌ها و آفت‌کش‌ها در محیط

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه فردوسی مشهد