کلیدواژه‌ها = پلی‌اتیلن‌گلایکول
تعداد مقالات: 2
1. پیش بینی جوانه‌زنی بذر علف‌هرز ارینجیوم آبی (Eryngium caeruleum) با کمک مدل‌ هیدروترمال‌تایم

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-13

محمد لطفی اصل گیگلو؛ مصطفی اویسی؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ بهناز پورمراد کلیبر؛ محمدحسین نعیمی


2. بررسی توان آللوپاتیک 70 رقم گندم (Triticum aestivum) بر جوانه‏ زنی و رشد گیاهچه کلزای خودرو (Brassica napus)

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 17-31

نسرین محمدی؛ الیاس سلطانی؛ مصطفی اویسی؛ حسین رامشینی