نویسنده = ترابی، بنیامین
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تغییرات جوانه‌زنی بذر خردل وحشی (Sinapis arvensis) طی استراتیفیکاسیون سرد

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 23-34

حکیمه رحیمی؛ بنیامین ترابی؛ الیاس سلطانی؛ فرشید قادری فر


2. بررسی تغییرات جوانه‌زنی بذر خردل وحشی (Sinapis arvensis) طی رفع کمون

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 15-30

حکیمه رحیمی؛ بنیامین ترابی؛ الیاس سلطانی؛ فرشید قادری فر