نویسنده = خرم دل، سرور
تعداد مقالات: 1
1. اثر تراکمهای مختلف کشت مخلوط ذرت و لوبیا بر عملکرد گیاهان زراعی و جمعیت علفهای هرز

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 37-51

لیدا رستمی؛ فرزاد مندنی؛ سرور خرم دل؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی