نویسنده = خدادادی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه کارایی علف‌کش‌های انتخابی چغندرقند در روش‌های خاکورزی سنتی و حداقل بهاره

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 83-93

موسی فتاحی وانانی؛ منصور منتظری؛ سید محمد جواد میر هادی؛ حسین خدادادی