نویسنده = بذرافشان، فرود
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر تراکم‌های مختلف خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم زمستانه

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1389، صفحه 15-29

فرود بذرافشان؛ حسین موسوی نیا؛ عبدالمیر معزی؛ عطاء الله سیادت؛ رضا حمیدی


2. مطالعه اثرات آللوپاتی چند گونه علف هرز بر جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 59-70

فرود بذرافشان؛ علی رضا صفاهانی لنگرودی؛ حسین موسوی نیا