نویسنده = راشدمحصل، محمدحسن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر کیفیت آب در مخزن سمپاش بر کارآیی علف‌کش گلایفوسیت و رفع اثرات نامطلوب آن

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 105-120

کمال حاج محمدنیا قالی باف؛ محمدحسن راشدمحصل؛ مهدی نصیری محلاتی؛ اسکندر زند؛ پیر کودسک