نویسنده = روحانی، عباس
تعداد مقالات: 1
1. اثر کاربرد لکه ای و سراسری علف کش بر پویایی جمعیت علف های هرز گندم

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-15

حسن مکاریان؛ حمید عباس دخت؛ زهرا قیاسی؛ عباس روحانی