نویسنده = قربانی، رضا
تعداد مقالات: 4
1. بررسی اثر تنش خشکی، شوری و انجماد بر برخی صفات جوانه‌زنی بذور شلغم ‌هرز (Rapistrum rugosum L.)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 41-57

سیامک فولادی؛ مرتضی گلدانی؛ رضا قربانی؛ محمد کافی


2. مطالعه ویژگی‌های جمعیتی و پراکنش بروموس پرزدار (Bromus tectorum L.) به همراه سایر علف‌های هرز گندمیان در مزارع گندم خرم‌آباد

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 71-86

احسان اله زیدعلی؛ رضا قربانی؛ مهدی پارسا؛ قربانعلی اسدی


3. تأثیر عوامل محیطی بر جوانه زنی فرفیون ناجور برگ (Euphorbia heterophylla L.) یک علف‌هرز تازه وارد مزارع سویا

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 183-193

ریحانه عسگرپور؛ رضا قربانی؛ محمد خواجه حسینی


4. اثر تناوب‌های زراعی مختلف بر جمعیت علف‌های هرز مزارع سیب‌زمینی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-19

مصطفی سراجچی؛ رضا قربانی؛ محمد حسن راشد محصل؛ مهدی نصیری محلاتی؛ کوروش شجاعی نوفرست