نویسنده = باقرانی، ناصر
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی تولید خربزه وحشی (Cucumi melo L.) و تهیه نقشه پراکنش آن در مزارع سویای استان گلستان

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 39-50

سیما سهرابی؛ علی قنبری؛ محمدحسن راشد محصل؛ جاوید قرخلو؛ ناصر باقرانی


2. ارزیابی تأثیر فاصله ردیف و کاربرد علف کش بر کنترل علف های هرز در کشت مستقیم برنج

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 137-152

ابوالفضل درخشان؛ جاوید قرخلو؛ ناصر باقرانی


3. ارزیابی شایستگی بیوتیپ‌های علف‌هرز خردل‌وحشی (Sinapis arvensis L.) مقاوم به علف‌کش تری‌بنورون متیل در شرایط آزمایشگاهی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 35-48

معصومه عبداللهی‌پور؛ جاوید قرخلو؛ ناصر باقرانی