نویسنده = قنبری، علی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تولید خربزه وحشی (Cucumi melo L.) و تهیه نقشه پراکنش آن در مزارع سویای استان گلستان

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 39-50

سیما سهرابی؛ علی قنبری؛ محمدحسن راشد محصل؛ جاوید قرخلو؛ ناصر باقرانی