نویسنده = راشد محصل، محمد حسن
تعداد مقالات: 2
1. بهینه سازی کارایی علف کش نیکوسولفورون با افزودن ترکیبات نیتروژنه تحت تأثیر تغییرات کیفیت آب در تانک سمپاشی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 53-70

کمال حاج محمدنیا قالی باف؛ محمد حسن راشد محصل؛ مهدی نصیری محلاتی؛ اسکندر زند


2. اثر تناوب‌های زراعی مختلف بر جمعیت علف‌های هرز مزارع سیب‌زمینی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-19

مصطفی سراجچی؛ رضا قربانی؛ محمد حسن راشد محصل؛ مهدی نصیری محلاتی؛ کوروش شجاعی نوفرست