نویسنده = مهدی نصیری محلاتی
تعداد مقالات: 2
1. تعیین دماهای کاردینال جوانه‌زنی سه گونه تاج‌خروس (.Amaranthus sp)

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 17-33

الهه پیروزمند؛ ابراهیم ایزدی دربندی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ رضا توکل افشاری


2. تأثیر روش‌های مختلف محاسبه سرعت جوانه‌زنی در ارزیابی قابلیت جوانه‌زنی غده اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L.) و برآورد آستانه‌های دمایی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 61-74

سجاد میجانی؛ مهدی راستگو؛ علی قنبری؛ مهدی نصیری محلاتی؛ jose luis Gonzalez-Andujar