کلیدواژه‌ها = نقشه پراکنش
تعداد مقالات: 4
1. شناسایی مقاومت .Phalaris brachystachys Link به علفکش هالوکسی فوپ آر متیل در مزارع استان گلستان

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-16

ساجده گل محمدزاده؛ جاوید قرخلو؛ آنتونیا روخانو-دلگادو؛ ماریا اسونا؛ بهنام کامکار؛ فرشید قادری فر؛ رافایل دپرادو


2. بررسی مقاومت بیوتیپ های خردل وحشی (.Sinapis arvensis L) به علفکش تری بنورون متیل در مزارع گندم شهرستان رامیان

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 46-59

مهتاب هروی؛ جاوید قرخلو؛ آسیه سیاهمرگویی؛ حسین کاظمی؛ سعید حسن پور بورخیلی


3. شناسایی برهم‌کنشی سس‌های ایران

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 69-77

کاظم دادخواهی پور


4. مطالعه ویژگی‌های جمعیتی و پراکنش بروموس پرزدار (Bromus tectorum L.) به همراه سایر علف‌های هرز گندمیان در مزارع گندم خرم‌آباد

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 71-86

احسان اله زیدعلی؛ رضا قربانی؛ مهدی پارسا؛ قربانعلی اسدی