کلیدواژه‌ها = عملکرد
تعداد مقالات: 3
2. بررسی علف‌کش‌‌ها در سیستم های مختلف خاک‌ورزی بر علف‌های هرز و عملکرد ذرت

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 29-36

فرود بذرافشان؛ محمدجواد جمالزاده؛ امید علیزاده؛ مهدی زارع؛ عبداله بحرانی


3. بررسی تأثیر سیستم‌های کشت کم نهاده و پر نهاده بر جمعیت و تنوع علف‌های هرز مزارع گندم قزوین

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 61-73

فاطمه پورکریمی؛ سعیده ملکی فراهانی؛ مصطفی اویسی؛ محمدرضا چائی چی