نویسنده = راشد محصل، محمد حسن
تعداد مقالات: 2
1. بهینه‌سازی کارآیی علف‌کش‌ تریفلورالین با بهره‌گیری از فرمولاسیون میکروکپسول در کنترل علف‌های‌‌هرز توتون (Nicotiana tobacum)

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 49-59

احمد رهبری؛ ابراهیم ایزدی دربندی؛ محمد حسن راشد محصل؛ غلامحسین ظهوری؛ اسکندر زند


2. غربال‌گری ارقام و توده‌های گوجه‌فرنگی (.Lycopersicon esculentum L) از نظر میزان تحمل آلودگی گل جالیز مصری(Orobanch aegyptiaca pers) در شرایط گلخانه

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 53-62

مریم شوریابی؛ ابراهیم ایزدی دربندی؛ محمد حسن راشد محصل؛ علی گنجعلی