نویسنده = چائی چی، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ساختار جمعیت علف‌های هرز مزارع گندم تحت تأثیر نوع کشت و خاک‌ورزی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-12

فاطمه پورکریمی؛ سعیده ملکی فراهانی؛ مصطفی اویسی؛ محمدرضا چائی چی