نویسنده = ابراهیم ایزدی دربندی
تعداد مقالات: 7
1. تعیین دماهای کاردینال جوانه‌زنی سه گونه تاج‌خروس (.Amaranthus sp)

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 17-33

الهه پیروزمند؛ ابراهیم ایزدی دربندی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ رضا توکل افشاری


3. غربال‌گری ارقام و توده‌های گوجه‌فرنگی (.Lycopersicon esculentum L) از نظر میزان تحمل آلودگی گل جالیز مصری(Orobanch aegyptiaca pers) در شرایط گلخانه

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 53-62

مریم شوریابی؛ ابراهیم ایزدی دربندی؛ محمد حسن راشد محصل؛ علی گنجعلی


4. بررسی امکان کنترل شیمیایی علف‌های هرز در گیاه دارویی بالنگو

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-12

ابراهیم ایزدی دربندی؛ رحیم بخش محمد نژاد


5. ارزیابی کارایی استفاده از علف‌کش‌های مختلف در کنترل علف‌های هرز زیره سبز

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 21-34

ابراهیم ایزدی دربندی؛ مهدی بگه پورامرائی؛ حسین برمک


6. مروری بر کاربردهای عملی نانوفناوری در پالایش باقی‌مانده علف‌کش‌ها و آفت‌کش‌ها در محیط

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 87-104

سیدکریم موسوی؛ ابراهیم ایزدی دربندی


7. حسگرهای زیستی، ابزاری قدرتمند در ردیابی باقی مانده علف کش ها

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-22

هادی مهدیخانی؛ ابراهیم ایزدی دربندی