نویسنده = جواد طایی سمیرمی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر کشت مخلوط سسبانیا (Sesbania sesban L.) و ارزن (Panicum miliaceum L.) بر کنترل علف‌های هرز

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 73-91

طیبه دلیری؛ مهر انگیز جوکار؛ جواد طایی سمیرمی