نویسنده = محمد کافی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر تنش خشکی، شوری و انجماد بر برخی صفات جوانه‌زنی بذور شلغم ‌هرز (Rapistrum rugosum L.)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 41-57

سیامک فولادی؛ مرتضی گلدانی؛ رضا قربانی؛ محمد کافی