نویسنده = سید کاظم صباغ
تعداد مقالات: 1
1. برآورد دماهای کاردینال و زمان حرارتی مورد نیاز برای جوانه‌زنی بذر علف‌هرز بروموس ژاپنی (Bromus japonicus)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 13-26

محبوبه بصیری؛ سید محسن موسوی‌نیک؛ آسیه سیاهمرگویی؛ سید کاظم صباغ