نویسنده = محمد نژاد، رحیم بخش
تعداد مقالات: 1
1. بررسی امکان کنترل شیمیایی علف‌های هرز در گیاه دارویی بالنگو

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-12

ابراهیم ایزدی دربندی؛ رحیم بخش محمد نژاد