نویسنده = فرشید قادری فر
تعداد مقالات: 5
1. شناسایی مقاومت .Phalaris brachystachys Link به علفکش هالوکسی فوپ آر متیل در مزارع استان گلستان

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-16

ساجده گل محمدزاده؛ جاوید قرخلو؛ آنتونیا روخانو-دلگادو؛ ماریا اسونا؛ بهنام کامکار؛ فرشید قادری فر؛ رافایل دپرادو


2. بررسی تغییرات جوانه‌زنی بذر خردل وحشی (Sinapis arvensis) طی استراتیفیکاسیون سرد

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 23-34

حکیمه رحیمی؛ بنیامین ترابی؛ الیاس سلطانی؛ فرشید قادری فر


3. بررسی تغییرات جوانه‌زنی بذر خردل وحشی (Sinapis arvensis) طی رفع کمون

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 15-30

حکیمه رحیمی؛ بنیامین ترابی؛ الیاس سلطانی؛ فرشید قادری فر


4. مکان‌یابی مناطق مستعد به آلودگی نیلوفر پیچ (Ipomoea hederacea Jacq) در مرحله جوانه زنی: علف هرز جدیدالورود در اراضی زراعی استان گلستان‬

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 35-51

مریم گرگانی؛ آسیه سیاهمرگوئی؛ فرشید قادری فر؛ جاوید قرخلو


5. مطالعه پاسخ جوانه‌زنی علف‌هرز مهاجم نیلوفروحشی ( Ipomoea purpurea (L.) Roth) به تغییرات دما و پتانسیل آب‬‬‬‬‬‬

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 59-71

آسیه سیاهمرگوئی؛ زهرا نظریان؛ فرشید قادری فر