نویسنده = اسکندر زند
تعداد مقالات: 4
1. بهینه‌سازی کارآیی علف‌کش‌ تریفلورالین با بهره‌گیری از فرمولاسیون میکروکپسول در کنترل علف‌های‌‌هرز توتون (Nicotiana tobacum)

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 49-59

احمد رهبری؛ ابراهیم ایزدی دربندی؛ محمد حسن راشد محصل؛ غلامحسین ظهوری؛ اسکندر زند


2. نگاهی به پدیده مقاومت علف‌های هرز به علفکش‌ها؛ از تئوری تا بهره‌برداری

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 83-101

بهروز خلیل طهماسبی؛ محمد تقی آل ابراهیم؛ رسول فخاری؛ اسکندر زند؛ رافایل دپرادو امین


3. بررسی کارایی علف‌کش‌ ستوکسیدیم در کنترل فالاریس بذر کوچک و یولاف وحشی زمستانه در حضور نمک‌های مختلف و سولفات آمونیوم

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 27-40

مهناز میرزائی؛ مهدی راستگو؛ کمال حاج محمدنیا قالیباف؛ اسکندر زند


4. مروری بر آخرین فهرست علف کش ها و علفهای هرز مهم ایران

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 83-100

اسکندر زند؛ محمد علی باغستانی؛ نوشین نظام آبادی؛ مهدی مین باشی معینی؛ محمد حسن هادیزاده