نویسنده = مهناز میرزائی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کارایی علف‌کش‌ ستوکسیدیم در کنترل فالاریس بذر کوچک و یولاف وحشی زمستانه در حضور نمک‌های مختلف و سولفات آمونیوم

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 27-40

مهناز میرزائی؛ مهدی راستگو؛ کمال حاج محمدنیا قالیباف؛ اسکندر زند