نویسنده = سارا بازیار
تعداد مقالات: 1
1. تفاوت‌های جوانه‌زنی توده علف هرز تاتوره تحت تاثیر شرایط اقلیمی متفاوت در طول فصول مختلف

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 43-51

سارا بازیار؛ سعید وزان؛ حسین نجفی؛ مصطفی اویسی