نویسنده = وفایی، سید حسین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی امکان کنترل بیولوژیکی خردل وحشی قارچ‌های بیماریزا

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 93-102

سید حسین وفایی؛ احسان اله زیدعلی؛ فرید گل زردی