نویسنده = رهبری، احمد
تعداد مقالات: 1
1. کنترل تلفیقی علف‌های هرز در سیستم تهیه بستر بذر چغندرقند به طور کامل در پاییز

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 29-42

محمد عبداللهیان نوقابی؛ احمد رهبری؛ حسن علیزاده؛ حمید رحیمیان مشهدی