نویسنده = محمدرضا جمالی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کارائی علف‌کش فنوکساپروپ پی‌اتیل تولید داخل و خارج کشور در کنترل علف هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana) در مزرعه

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 45-55

سولماز پایدار؛ اسکندر زند؛ محمدعلی باغستانی؛ محمدرضا جمالی