نویسنده = رضا پورآذر
تعداد مقالات: 3
1. کنترل علف هرز پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis L.) در مزارع گندم

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 73-83

رضا پورآذر؛ جواد خلقانی


3. مقایسه کارآیی پنوکسولام اس-سی 240 با علفکش‌های ثبت شده در ایران

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 55-64

منصور منتظری؛ رضا پورآذر