نویسنده = آل ابراهیم، محمد تقی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر آمیخته علف‌کش‌های ریم‌سولفورون و متری‌بوزین در کنترل علف‌های ‌هرز و آنزیم آنتی‌اکسیدانی سیب‌زمینی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 31-41

ساناز حنیفه زاده اردی؛ محمدتقی آل ابراهیم؛ رسول فخاری


2. نگاهی به پدیده مقاومت علف‌های هرز به علفکش‌ها؛ از تئوری تا بهره‌برداری

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 83-101

بهروز خلیل طهماسبی؛ محمد تقی آل ابراهیم؛ رسول فخاری؛ اسکندر زند؛ رافایل دپرادو امین