نویسنده = حسین نجفی
تعداد مقالات: 3
1. تفاوت‌های جوانه‌زنی توده علف هرز تاتوره تحت تاثیر شرایط اقلیمی متفاوت در طول فصول مختلف

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 43-51

سارا بازیار؛ سعید وزان؛ حسین نجفی؛ مصطفی اویسی


3. بررسی میزان کارآیی ترکیب‌های مختلف علف‌کشی در کنترل علف‌های هرز پهن‌برگ مزارع چغندرقند

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1389، صفحه 43-53

حسین نجفی؛ محمد بازوبندی؛ ناصر جعفرزاده