نویسنده = حمیدی، رضا
تعداد مقالات: 2
1. اثر عصاره‌های برگ و ساقه جو وحشی (Hordeum spontaneum Koch) روی جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه گندم زمستانه (Triticum aestivum L.)

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 19-28

رضا حمیدی؛ داریوش مظاهری؛ حمید رحیمیان مشهدی


2. تاثیر تراکم‌های مختلف خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم زمستانه

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1389، صفحه 15-29

فرود بذرافشان؛ حسین موسوی نیا؛ عبدالمیر معزی؛ عطاء الله سیادت؛ رضا حمیدی