نویسنده = مین باشی معینی، مهدی
تعداد مقالات: 2
1. تعیین پراکنش و خصوصیات جمعیتی علف‌های هرز مزارع گندم استان سیستان و بلوچستان

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-14

حسین ادیم؛ منصور سارانی؛ مهدی مین باشی معینی


2. مروری بر آخرین فهرست علف کش ها و علفهای هرز مهم ایران

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 83-100

اسکندر زند؛ محمد علی باغستانی؛ نوشین نظام آبادی؛ مهدی مین باشی معینی؛ محمد حسن هادیزاده