نویسنده = امیری نژاد، مهدیه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر تک‌کشتی سیب زمینی(.Solanum tuberosum L) بر تراکم و تنوع علف‌های هرز در بوم‌نظام‌های زراعی جیرفت

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-14

عبدالرحمان میرزائی؛ مهرانگیز جوکار؛ مهدیه امیری نژاد؛ حسین بی باک