نویسنده = صادق اسدی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر کشت مخلوط افزایشی و جایگزینی ذرت (Zea mays L.) و ماش (Vigna radiate L.) بر عملکرد، اجزای عملکرد و زیست توده علف های هرز

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 97-109

شهرام نظری؛ اسکندر زند؛ صادق اسدی؛ فرید گلزردی