نویسنده = سیدسعید موسوی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تنوع گونه‌ای و ساختار جوامع علف‌های هرز مزارع گندم آبی منطقه ایبک‌آباد شهرستان اراک

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 121-134

گودرز احمدوند؛ جواد غلامی؛ سیدسعید موسوی؛ سمیه حاجی نیا