نویسنده = مهدی راستگو
تعداد مقالات: 4
2. تأثیر روش‌های مختلف محاسبه سرعت جوانه‌زنی در ارزیابی قابلیت جوانه‌زنی غده اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L.) و برآورد آستانه‌های دمایی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 61-74

سجاد میجانی؛ مهدی راستگو؛ علی قنبری؛ مهدی نصیری محلاتی؛ jose luis Gonzalez-Andujar


3. بررسی کارایی علف‌کش‌ ستوکسیدیم در کنترل فالاریس بذر کوچک و یولاف وحشی زمستانه در حضور نمک‌های مختلف و سولفات آمونیوم

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 27-40

مهناز میرزائی؛ مهدی راستگو؛ کمال حاج محمدنیا قالیباف؛ اسکندر زند


4. مروری بر گیاهان زراعی تراریخته مقاوم به علف‏کش: مزایا و معایب

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 111-139

جاوید قرخلو؛ ابوالفضل درخشانی؛ ریباس ویدال؛ مهدی راستگو