نویسنده = وزان، سعید
تعداد مقالات: 9
1. تفاوت‌های جوانه‌زنی توده علف هرز تاتوره تحت تاثیر شرایط اقلیمی متفاوت در طول فصول مختلف

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 43-51

سارا بازیار؛ سعید وزان؛ حسین نجفی؛ مصطفی اویسی


4. تعیین دورۀ بحرانی کنترل علف های هرز در مزارع سیب زمینی تجاری رقم آگریا در اردبیل

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 53-61

صابر عالی؛ سعید وزان؛ فرید گلزردی؛ بهنام چاربند


5. تأثیر محیط گیاه مادری بر مقاومت به خشکی و شوری در مرحله‌ی جوانه‌زنی و رشد گیاهچه علف بالارونده مونپلیه (Cynanchum actum L.)

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 25-41

فرید گلزردی؛ سعید وزان؛ حسین موسوی نیا؛ قاسم توحیدلو


7. اثرات آللوپاتیک عصاره آبی بقایای گیاهی کلزا روی خصوصیات جوانه‌زنی بذور علف‌های هرز

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 1-11

فرید گلزردی؛ فرزاد مندنی؛ گودرز احمدوند؛ سعید وزان؛ قباد شعبانی؛ شبنم سرور امینی


8. ارزیابی روش های مختلف کنترل علفهای هرز در گلرنگ (Carthamus tinctorius) تحت شرایط دیم

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 37-45

مجتبی حاتمی؛ سعید وزان؛ قباد شعبانی؛ فرزاد مندنی؛ فرید گلزردی؛ شبنم سرورامینی


9. بررسی رابطه مکانی بانک بذر و جمعیت علف هرز و نیز الگوی پراکنش آن در طول فصل زراعی در مزرعه ذرت

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 65-76

معصومه غلامی گل افشان؛ سعید وزان؛ فرزاد پاک نژاد؛ مصطفی اویسی؛ شهرام الیاسی