نویسنده = مکاریان، حسن
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه مدیریت تلفیقی علف های هرز با تاکید بر اثر پرایمینگ بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 63-76

حمید عباس دخت؛ حسن مکاریان؛ حسین احمدی شرف؛ احمد غلامی؛ مهدی رحیمی


2. اثر کاربرد لکه ای و سراسری علف کش بر پویایی جمعیت علف های هرز گندم

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-15

حسن مکاریان؛ حمید عباس دخت؛ زهرا قیاسی؛ عباس روحانی