نویسنده = فائزه زعفریان
تعداد مقالات: 2
2. تاثیرگذاری تاریخ های مختلف کاشت گیاهان پوششی بر کنترل علف‌های هرز، تجمع و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی در ذرت (Zea mays L.)

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 39-52

شهرام نظری؛ فائزه زعفریان؛ اسفندیار فرهمندفر؛ اسکندر زند