نویسنده = مجیدی، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی کارآیی چند گراس‌کش در کنترل علفهای هرز کشیده برگ در تریتیکاله (Triticale hexaploide)

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 199-212

محمدرضا مجیدی؛ محمدرضا کرمی نژاد؛ مجید عباسپور؛ منصور منتظری