نویسنده = سعادتیان، بیژن
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثرات دگرآسیبی چاودار (Secale ceriale L.) بر خصوصیات جوانه‌زنی چند رقم گندم

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 15-35

بیژن سعادتیان؛ گودرز احمدوند؛ فاطمه سلیمانی؛ الهام سلیمانی