نویسنده = درخشان، ابوالفضل
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی تأثیر فاصله ردیف و کاربرد علف کش بر کنترل علف های هرز در کشت مستقیم برنج

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 137-152

ابوالفضل درخشان؛ جاوید قرخلو؛ ناصر باقرانی


2. تأثیر عوامل محیطی بر جوانه زنی بذر و سبز شدن گیاهچه علف هرز سوروف بدون ریشک (Echinochola colonum L.)

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-15

ابوالفضل درخشان؛ مرتضی گرزین؛ اسماعیل قربانپور؛ امید سنچولی؛ بهنام کامکار


3. بررسی مقاومت عرضی علف هرز مقاوم فالاریس نسبت به علف کش‌های بازدارنده ACCase

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 15-25

جاوید قرخلو؛ ابوالفضل درخشان