نویسنده = فروزش، سمیه
تعداد مقالات: 1
1. اثر جایگاه بذر بر پاسخ جوانه‌زنی یولاف وحشی زمستانه (Avena Iudoviciana Durieu.) به دما

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 79-94

سمیه فروزش؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ حسن علیزاده؛ مصطفی اویسی