نویسنده = مندنی، فرزاد
تعداد مقالات: 6
1. بررسی کارایی جذب و مصرف نور سویا (Glysine max L.) در رقابت با آمارانتوس ریشه قرمز (Amaranthus retraflexus L.)

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 35-48

بهاره اسکندری؛ سودابه عزتی؛ فرزاد مندنی؛ گودرز احمدوند


3. پتانسیل دگرآسیبی کلزا (Brassica napus L.) برای مدیریت علف هرز ترب وحشی (Raphanus raphanistrum L.)

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 13-25

فرزاد مندنی؛ فرید گلزردی؛ گودرز احمدوند؛ وحید سرابی؛ شبنم سرورامینی


4. ارزیابی روش های مختلف کنترل علفهای هرز در گلرنگ (Carthamus tinctorius) تحت شرایط دیم

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 37-45

مجتبی حاتمی؛ سعید وزان؛ قباد شعبانی؛ فرزاد مندنی؛ فرید گلزردی؛ شبنم سرورامینی


5. اثر تراکمهای مختلف کشت مخلوط ذرت و لوبیا بر عملکرد گیاهان زراعی و جمعیت علفهای هرز

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 37-51

لیدا رستمی؛ فرزاد مندنی؛ سرور خرم دل؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی


6. اثرات آللوپاتیک عصاره آبی بقایای گیاهی کلزا روی خصوصیات جوانه‌زنی بذور علف‌های هرز

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 1-11

فرید گلزردی؛ فرزاد مندنی؛ گودرز احمدوند؛ سعید وزان؛ قباد شعبانی؛ شبنم سرور امینی